Печеливши

Списъкът с печелившите отбори ще бъде публикуван в края на всяка игра, след теглене на жребия.

Bluetooth слушалки

 • 1. О. Цанев
 • 2. С. Кафалиева

Bluetooth колонки

 • 1. И. Йорданов
 • 2. Ц. Атанасова
 • 3. Д. Георгиева
 • 4. Л. Стойнов
 • 5. Д. Димитрова
 • 6. Д. Неделчев
 • 7. Д. Хрисчев
 • 8. Т. Караджова
 • 9. Г. Костадинов
 • 10. И. Стоилова
 • 11. Е. Шиварова
 • 12. М. Евстатиев
 • 13. М. Атанасова
 • 14. М. Петрова
 • 15. Н. Иванова
 • 16. Х. Енчев
 • 17. П. Иванова
 • 18. М. Атанасова
 • 19. И. Василев
 • 20. Ж. Атанасова

енциклопедии

 • 1. А. Арнаудова
 • 2. Б. Атанасова
 • 3. С. Николова
 • 4. Ж. Стойчева
 • 5. Г. Маринова
 • 6. Г. Атанасова
 • 7. И. Сълковски
 • 8. И. Василев
 • 9. С. Николова
 • 10. и. атанасова
 • 11. К. Николова-Атанасова
 • 12. М. Стефанова
 • 13. Л. Василева
 • 14. Н. Иванова
 • 15. Н. Балабанова
 • 16. П. Младенова
 • 17. К. Попов
 • 18. В. Михайлов
 • 19. Т. Тодорова
 • 20. В. Илчевска