Формат на събитие

Форматът на провеждане на Групова Фаза, Полуфинали и Финали е еднакъв за двете възрастови групи 14-16 г. и 17-19 г.

1. Полуфинали

 • 12 отбора разделени в две възрастови групи: 14-16 г. и 17-19 г.
 • Срещите по групи се играят паралелно във виртуални стаи.
 • Отборите във всяка група играят заедно и решават един и същ тест.
Класиране по резултат, формиран от брой точки и време за решаване.
ГРУПА 14-16 г. (Стая 1)
ГРУПА 17-19 г. (Стая 2)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Класират се първите два отбора от група. Трето място се определя директно от Полуфиналите.
ГРУПА 14-16 г.
ГРУПА 17-19 г.
I-ви
 • 4
II-ри
 • 3
III-ти
 • 5
I-ви
 • 1
II-ри
 • 6
III-ти
 • 2

2. ФИНАЛИ

 • Класираните отбори в двете възрастови групи играят един срещу друг за определяне на I-во и II-ро място.
 • Срещите по групи се играят паралелно във виртуални стаи.
Класиране по резултат, формиран от брой точки и време за решаване.
ГРУПА 14-16 г. (Стая 1)
ГРУПА 17-19 г. (Стая 2)
 • 3
 • 4
 • 1
 • 6

3. ГЕНЕРАЛНО КЛАСИРАНЕ

ГРУПА 14-16 г.
ГРУПА 17-19 г.
място
отбор
 • 4
място
отбор
 • 3
място
отбор
 • 5
място
отбор
 • 1
място
отбор
 • 6
място
отбор
 • 2