Награди

Лятна финансиада включва 3 игри в периода от 24.04.2019 до 05.09.2019, включително.

Тегленето на наградите ще се проведе в края на всяка игра както следва:

 • Първа игра
  Период: 24.04.2019 до 31.05.2019 г., включително
  Теглене на награди: 05.06.2019 г.
  Обявяване на печелившите: 07.06.2019 г.
  Награди: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии.
 • Втора игра
  Период: 10.06.2019 г. до 19.07.2019 г., включително
  Теглене на награди: 24.07.2019 г.
  Обявяване на печелившите: 26.07.2019 г.
  Награди: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии.
 • Трета игра
  Период: 29.07.2019 г. до 05.09.2019 г., включително
  Теглене на награди: 11.09.2019 г.
  Обявяване на печелившите: 13.09.2019 г.
  Награди: 2 бр. Bluetooth слушалки, 20 бр. Bluetooth колонки, 20 бр. енциклопедии.